Jak wychować mądre i samodzielne dziecko? Skąd czerpać porady i motywację?

Wychowanie dziecka

Wychowanie dziecka na dobrego i odpowiedzialnego człowieka to niełatwe zadanie, któremu muszą stawić czoła wszyscy świadomi rodzice. Kluczem do realizacji tego celu jest umiejętne stawianie granic oraz jednoczesne pozwalanie dziecku na rozwijanie jego naturalnego dążenia do samodzielności. Wiele praktycznych porad na tematy wychowawcze znaleźć można na łamach popularnych serwisów internetowych z poradami dla rodziców. Portal parentingowy to jedno z najpopularniejszych obecnie źródeł wiedzy, po które sięgają współcześni rodzice.

Stawianie granic jako jedna z najważniejszych metod wychowawczych

Portal parentingowy to serwis internetowy, którego tematyka w całości poświęcona jest rozwojowi dziecka, wartym zastosowania metodom wychowawczym oraz praktycznym poradom, które ułatwiają rodzicom wspieranie naturalnego rozwoju ich pociech. Aby właściwie wychować dziecko, należy bowiem dobrze znać etapy jego rozwoju oraz umieć dostosować do nich konkretne metody wychowawcze. Jedną z najważniejszych z nich jest umiejętne stawianie granic, czyli jasne komunikowanie dziecku, co mu wolno, a czego nie.
Stawianie granic musi być zrealizowane z wyczuciem i delikatnością, aby zakazy i nakazy nie stłumiły w dziecku jego naturalnej potrzeby próbowania nowych rzeczy oraz dążenia do samodzielnego poznawania otaczającego go świata. Ma ono na celu nie prowadzenie dziecka „za rączkę” przez całe jego życie, lecz budowanie w maluchu umiejętności samodzielnego osądu sytuacji oraz ich dopasowania do wpojonych przez rodziców reguł postępowania i obowiązujących w społeczeństwie norm. Małe dzieci posiadają niezwykle chłonny umysł i rozumieją znacznie więcej niż nam się wydaje. Umiejętne stawianie im granic oraz mówienie „nie” w sytuacjach, kiedy jest to właściwie, uczy dziecko wzorców właściwego postępowania.

Samodzielność kluczem do wychowania mądrego i odpowiedzialnego dziecka

Nie mniej ważne od stawiania granic jest wspieranie naturalnego dążenia do osiągnięcia samodzielności, które przejawia każde dziecko. Praktycznie każdy tworzony przez ekspertów portal parentingowy radzi, aby rodzice pozwalali swojemu dziecku na samodzielne wykonywanie czynności dostosowanych do jego wieku oraz stopnia rozwoju. Maluch popełniając błędy szybciej nabywa bowiem nowe umiejętności oraz nie zraża się do stawiania czoła kolejnym wyzwaniom, co jest niezwykle cenną umiejętnością w dorosłym życiu. Rodzic, zamiast wyręczać swoją pociechę we wszystkim, ma natomiast za zadanie czuwać nad jej bezpieczeństwem oraz motywować do dalszego działania.

Wspieranie naturalnego dążenia do samodzielności, z którym rodzi się każde dziecko sprawia, że maluch nie tylko rozwija się lepiej i szybciej, ale także zyskuje większą wiarę w siebie i swoje możliwości. Wie, że powodzenie większości jego działań zależy głównie od jego samego oraz zaangażowania, jakie wkłada w wykonywanie poszczególnych czynności. Jest to niezwykle cenna umiejętność, która bardzo przydaje się w dalszym życiu – pozwala lepiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, skutecznie rozwiązywać problemy z rówieśnikami oraz realizować się w dorosłym życiu zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.a