Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu?

Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu?

CZY EDUKACJA PRZEDSZKOLNA MOŻE BYĆ KLUCZEM DO SUKCESU W DOROSŁYM ŻYCIU?

Zdolność do uczenia rozwija się najszybciej w pierwszych latach życia. Około 50% możliwości dziecko nabywa w wieku przedszkolnym, a następne 30% rozwija się w wieku wczesnoszkolnym. Wynika z tego, że wybór przedszkola jest jedną z najistotniejszych decyzji dotyczących edukacji i przyszłości naszej pociechy.

Przez pierwsze lata życia dziecko ma niezwykłą łatwość przyswajania wiedzy. Dziecięce emocje odgrywają tu dużą rolę, więc jeśli procesowi uczenia towarzyszą pozytywne uczucia, to przebiega on szybciej i sprawniej. Dobro dziecka w dużej mierze zależy od tego, jakie zapewnimy mu warunki do zabawy i nauki od najmłodszych lat. Więc jeśli podejdziemy do tego z namysłem, umiejętności nabyte w przedszkolu będą najlepszym startem w edukacji wczesnoszkolnej.

Co daje przedszkole?

– Pobyt dziecka w przedszkolu ma bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Przebywa ono w naturalnym i profesjonalnie przygotowanym środowisku, co sprzyja poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie oraz rozwojowi emocjonalnemu. Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość, aby uczęszczać do przedszkola już w wieku 3 lat. W domu rodzice, babcie czy opiekunowie, często nie są w stanie zapewnić maluchowi takiego rozwoju, jak wykształceni nauczyciele i pedagodzy – mówi Katarzyna Sowińska, psycholog w przedszkolach „Pomarańczowa Ciuchcia”.

W przedszkolu maluch uczy się wszystkiego i nabiera motywacji, ponieważ inne dzieci już to potrafią albo też się uczą, przez co nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. Uczy się też współdziałania w grupie, czego zwykle w domu nie można zapewnić. Przedszkole spełnia także bardzo istotną funkcję osiągnięcia przez dziecko tzw. dojrzałości szkolnej, polegającej na próbach czytania i pisania, koncentrowania się w czasie zajęć, poznawania i stosowania obowiązujących granic, odpowiedniego reagowania na polecenia, zakazy i nakazy. Dziecko poznaje również siłę motywacji i nagradzania oraz rozumie konsekwencje negatywnych zachowań.

Badania i naukowcy dowodzą, że siedmiolatek, który idzie do szkoły po 3-4-letniej edukacji przedszkolnej w znaczny sposób przewyższa rówieśnika, który do przedszkola nie chodził, nawet o dwa lata pod względem wielu umiejętności. Przedszkole, w przeciwieństwie do szkoły, jest miejscem, gdzie jest czas i warunki do wyrównywania poziomu umiejętności. Dzieci robią to bezstresowo, ponieważ w przedszkolu nie mogą być za swoje umiejętności oceniane, a same nie potrafią jeszcze ocenić swoich możliwości.

Przedszkole publiczne czy niepubliczne?

Przedszkolaki potrafią czerpać prawdziwą radość z doświadczania i nauki poprzez zabawę. Żaden z innych etapów późniejszego nauczania nie zapewni dziecku aż tak atrakcyjnych warunków do rozwoju oraz pobudzenia inwencji twórczej i kreatywności. Programy edukacyjne stwarzają możliwości zdobywania różnorodnych doświadczeń i uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Rozwijają m.in. sprawność fizyczną, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, poznawanie otoczenia, rozwijanie odczuć zmysłowych, kształtowanie systemu wartości. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w grupie szybsza i skuteczniejsza jest edukacja społeczna. Następuje naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku rówieśników.

Jednak które przedszkole wybrać – publiczne czy niepubliczne? Czy w każdej placówce dziecko ma takie same możliwości rozwoju? Należy pamiętać, że przedszkola niepubliczne podlegają kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sanepidu, tak samo jako publiczne. Jednak oferta przedszkoli państwowych i prywatnych znacząco się od siebie różnią. W państwowej placówce tylko pięć godzin dziennie jest poświęcanych się na realizację podstawy programowej, zaś w prywatnej nie ma sztywno określonych godzin, a zajęcia dodatkowe nierzadko są wpisane w program zajęć i uwzględnione w miesięcznej opłacie. Przedszkola prywatne oferują bogatą paletę zajęć fakultatywnych, m.in. naukę języka obcego, gimnastykę ogólnorozwojową, kluby sportowe, taniec i zabawy z baletem, naukę gry na instrumentach, warsztaty teatralne, psychologiczne, plastyczne, ceramiczne, przyrodnicze, kulinarne, naukowe, robotykę i wiele innych.

W przedszkolach „Pomarańczowa Ciuchcia” duży nacisk kładziemy na grupy dwujęzyczne i  grupy z codziennym angielskim (także z native speakerem), gdyż do 7. roku życia stopień przyswajania języka obcego jest dużo bardziej naturalny i efektywny. To właśnie w przedszkolu dzieci najszybciej i najłatwiej przyswajają nowe słowa, teksty piosenek i rymowanki. Podobnie jest z muzyką. Jeśli od wczesnego dzieciństwa dzieci mają okazję słuchać różnego rodzaju muzyki lub uczestniczyć w profesjonalnie prowadzonych zabawach muzycznych w przedszkolu, w znaczącym stopniu zwiększa się ich szansa na rozwinięcie inteligencji muzycznej – dodaje Ewa Tadeusz, metodyk Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia.