Media

KidZone współpracuje z czołowymi mediami w Polsce- zarówno parentingowymi, jak również life-stylowymi i opiniotwórczymi.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, jakie pojawiają się w mediach na temat KidZone w ramach realizowanych projektów.

Współpraca z nami to doskonała okazja dotarcia do mediów i promocji w oparciu o projekty popularyzujące najwyższą jakość produktów i usług kierowanych do segmentu rodzinnego.

media

     KidZone w mediach

     Zaufali nam